MENU

FORAS

JA 100 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

JA 100 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

Φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και αν αναμι..

202,00€

JA 140Μ 1,5ΗΡ 230V FORAS

JA 140Μ 1,5ΗΡ 230V FORAS

Φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και αν αναμι..

184,14€

JA 150Μ 1,5ΗΡ 230V FORAS

JA 150Μ 1,5ΗΡ 230V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και..

514,00€

JA 200Μ 2ΗΡ 230V FORAS

JA 200Μ 2ΗΡ 230V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και..

520,00€

JA 300Τ 3ΗΡ 380V FORAS

JA 300Τ 3ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και..

434,00€

JG 106Μ 1ΗΡ 230V FORAS

JG 106Μ 1ΗΡ 230V FORAS

Φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μοτέρ, για παροχή νερού(ακόμη και αν αναμι..

208,00€

PE 100 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

PE 100 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

Περιφερειακές αντλίες θετικής μετατόπισης με μετωπική αναρρόφηση και αξιοσημείωτη αναλογία μεταξύ απ..

177,00€

PE 50F Μ 0,5ΗΡ 230V FORAS

PE 50F Μ 0,5ΗΡ 230V FORAS

Περιφερειακές αντλίες θετικής μετατόπισης με μετωπική αναρρόφηση και αξιοσημείωτη αναλογία μεταξύ απ..

104,00€

PE 90 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

PE 90 Μ 1ΗΡ 230V FORAS

Περιφερειακές αντλίες θετικής μετατόπισης με μετωπική αναρρόφηση και αξιοσημείωτη αναλογία μεταξύ απ..

220,00€

ΚΒ 1000/1T 10ΗΡ 380V FORAS

ΚΒ 1000/1T 10ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

1.831,00€

ΚΒ 160/1T 1,5ΗΡ 380V FORAS

ΚΒ 160/1T 1,5ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

465,00€

ΚΒ 160/1Μ 1.5ΗΡ 230V FORAS

ΚΒ 160/1Μ 1.5ΗΡ 230V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

480,00€

ΚΒ 210/1Μ 2ΗΡ 230V FORAS

ΚΒ 210/1Μ 2ΗΡ 230V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

530,00€

ΚΒ 310/1T 3ΗΡ 380V FORAS

ΚΒ 310/1T 3ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

516,00€

ΚΒ 550/1T 5,5ΗΡ 380V FORAS

ΚΒ 550/1T 5,5ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

1.035,00€

ΚΒ 900/1T 9ΗΡ 380V FORAS

ΚΒ 900/1T 9ΗΡ 380V FORAS

Διβάθμια φυγοκεντρική αντλία, η οποία χάρη στις δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εγγυάται υψηλή πίεση ..

1.344,00€